web      question      spanner 

Varifrån kom du, vart tog du vägen?

 

Den stora migreringen från Europa till Amerika

Mellan 1815 och 1932 lämnade 60 miljoner människor framförallt Europa och migrerade till Nord- och Sydamerika, speciellt till USA, Kanada, Argentina och Brasilien. Mellan 1880 och 1920 var migrationen som mest intensiv. Under denna 40-års period migrerade 40 miljoner människor. Den huvudsakliga anledningen var dels en hög befolkningstillväxt dels förbättrade transporter. Upp emot 11 miljoner afrikaner fördes bort som slavar till samma länder mellan 1600-talet och början av 1800-talet.


Migrering till Europa och USA efter 1960

I takt med att Europas ekonomi började förbättras på 1960-talet ökar även migrationen hit. Kanske så många som 30 miljoner människor har migrerat hit från länder utanför Europa och miljontals har flyttat inom EU i och med den fria rörligheten för arbetskraft.

Skälen är alltid de samma - sökandet efter ett bättre liv. Denna quest ber dig att se bortom statistik och siffror. Den fokuserar istället på att titta på orsakerna till migration genom att jämföra livet för migranter vid två tidpunkter i historien genom deras egna ord: immigranter i USA under perioden mellan 1880 och 1920 och immigranter i Europa mellan 1980 och nu.

 

  

 

Migration och världshändelser

Fördjupa dig i och jämför anledningar till migration genom två fallstudier.

Forska om perioden mellan 1880 och 1920. Fördjupa dig i mindre grupper om de största händelserna i Europa under denna tidsperiod. Händelser kan till exempel vara krig, hög- eller lågkonjunkturer, religiös förföljelse eller miljökatastrofer. Ser du ett samband mellan de händelser du hittar och invandringen till USA? Varför eller varför inte?

Forska om perioden mellan 1980 och 2014. Fördjupa dig tillsammans med din grupp om de största händelserna i Europa under denna tidsperiod. Händelser kan till exempel vara krig, hög- eller lågkonjunkturer, religiös förföljelse eller miljökatastrofer. Ser du ett samband mellan de händelser du hittar och invandringen till Europa? Varför eller varför inte?

 

Uppgift: Livet för invandrare - Då och nu - med egna ord

Jämför livet för en europeisk immigrant till Amerika i början av 20-talet och de upplevelser de hade med en immigrant till Europa i början av 00-talet. Använd deras personliga vittnesmål och berättelser om möjligt.

 

 

Migranters berättetelser – då och nu

Jag var tvungen att flytta därför att jorden inte längre kunde försörja oss…
Kriget tvingade mig att fly…
Jag förtjänade ett bättre liv…

Händelser då och nu

 1. Rita en tidslinje över större händelser i Europa mellan 1870 och 1920
 2. Rita en tidslinje över större händelser i världen mellan 1980 och 2014

Ta med händelser som krig, hög- eller lågkonjunkturer, religiös förföljelse och miljökatastrofer. Ser du ett samband mellan de händelser du hittar och migration? Varför eller varför inte?

 1. Gör en virtuell rundvandring på Ellis Island hemsida. Upptäck hur immigranter kom dit och varför de hade lämnat sina hemländer.
 2. Gå sedan till Ellis Island wiki-sida och ladda ner så många bilder du kan på olika nationaliteter när de anländer till Ellis Island. Varifrån kom de?
 3. Läs Sadies berättelse
 4. Har någon i din släkt migrerat till Amerika? I så fall, försök att samla ihop historien genom foton och brev hem.
Nu
 1. 1. Ladda ner brev skrivna av migranter på Lettera 27s hemsida or the WikiAfrica project. Använd Google Translate för att översätta dem till svenska.
 2. 2. Har någon i din familj migrerat? Om ja, be dem berätta sin historia.
Jämför
 1. 1. Jämför historier från då och nu. Vad lämnade de bakom sig? Hur reste de? Vilken hjälp fick de? Hur gick det för dem?
Gör
 1. 1. Ta reda på vilken hjälp migranter får när de kommer till (eller lämnar) Sverige, som till exempel språkutbildning, ekonomisk stöd och annan hjälp.

 Migrering över världen (Copyright GFDL)

Resources

Links

Ellis Island Homepage
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/
Ellis Island - Wikipedia
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ellis_Island
"Immigrating to America, 1905"
http://www.eyewitnesstohistory.com/immigrating.htm 
Letters written by migrants - Lettera 27
http://www.lettera27.org/site.php?idlanguage=1&zone=9&idprj=1483&idnews=1493
WikiAfrica (Italian)
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:WikiAfrica/Confini

 

 

Learning outcomes

 • Beskriv de viktigaste händelserna som påverkat massmigration samtidigt som du utvecklar dina kunskaper i ett leta information
 • Jämför de komplexa anledningarna bakom migrering och jämför villkoren för en migrant till olika länder, både förr och nu
 • Ta reda på vilka villkor en migrant har i dag
 • Läs på och delta i debatten om migration. Kan du delta lokalt?

 

Skills acquired

Competences acquired

Knowledge acquired

 • Använda olika källor för att hitta fakta om historiska händelser
 • Utveckla förmågan att analysera en fråga ur olika synvinklar
 • Eleverna får en ökad medvetenhet om globala sammanhang och ömsesidiga beroendeförhållanden
 • Förstå nödvändigheten av att tillämpa kunskaper och värderingar för att lösa verkliga problem
 • Viktiga händelser i Europa mellan 1880 och 1920
 • Viktiga händelser i världen från 1970 fram till nu
 • Utveckla en djupare förståelse för historiska, politiska, vetenskapliga, kulturella, socioekonomiska och inbördes kopplingar mellan Europa och resten av världen
 • Ta reda på vilken praktisk hjälp som finns tillgänglig för migranter där du bor