web      question      spanner 

Näringsriktig mat

Varför svälter människor?

 

Kanske beror det på att matproduktionen har minskat?

7 miljarder människor bor på den här planeten. Vi producerar mat för 12 miljarder människor. Mängden mat som finns för tillfället skulle räcka till alla fram till 2030.

 

Kanske beror det på att ytan land som är odlingsbar har minskat?

Mellan 1990 och 2005 ökande ytan odlingsbar mark med 1 %. Ytan mark för spannmålsodling har ökat med 4 % i Kina och 15 % i Brasilien. Ytan odlingsbar mark minskade i rika länder som USA och Japan eftersom det är billigare att odla spannmål i fattigare länder och sedan importera det.

 

Kanske det beror på krig?

Krig hindrar människor från att leva ett normalt liv och därmed även en jämn tillgång på mat. Ändå är det bara 60 miljoner av 1,2 miljarder människor som lider av svält som bor i områden med krig eller väpnad konflikt.

 

Kanske det beror på naturkatastrofer – stormar, översvämningar eller torka?

I länder där människor svälter har matproduktionen inte minskat. Mängden mat som produceras skulle fortfarande räcka till alla.

 

Problemet är inte brist på mat utan att människor inte har tillgång till den!

  

Förr var fetma var ett problem bara i rikare länder, men ökar nu snabbt i låg- och medelinkomstländer, framförallt i städerna.

 

I allmänhet drabbar detta problem grupperna med lägst inkomst och lägst utbildningsnivå eftersom de livsmedel som är billigast är också de med högst mängd fett, socker, och salt. De innehåller många kalorier men saknar ofta vitaminer och mineraler. Den här typen av mat, tillsammans med att de här grupperna har lägre nivåer av fysisk aktivitet, resulterar i kraftigt ökande barnfetma.

 

 Hur är det i ditt land?

 

Du är med i ett internationellt team av experter inom olika områden. Ni ska försöka lösa problemet med undernäring, som påverkar olika områden i världen på olika sätt. Målet är att lyfta fram mer hälsosamma sätt att både äta och leva med hänsyn till förutsättningarna i olika områden.

 

Teamet ska ta fram informationsmaterial, genom vilket människor kan lära sig mer om näringsriktig mat och fysiskt aktivitet i ert land.

Healthy Food Intro 500px

 

1) Kolla på kartan som visar genomsnittligt kaloriintag i olika delar av världen.

 

2) Lär dig mer om hur man äter sunt och hur man sätter samman en bra och näringsriktig måltid: Läs mer om Matpyramiden här Gör en poster för att visa en matpyramid och planera en veckas måltider utifrån den.

 

3) Vet du vad fruktos-glukossirap (high-fructose corn syrup) är? Det är ett billigt sötningsmedel som finns i många livsmedel, inte bara i läsk och godis utan även i många livsmedel som inte ens anses som söta, som till exempel bröd och ketchup. Många näringsvetare anser att det är detta ämne som ligger bakom det ökande antalet personer med fetma.

 

Kan du äta en vecka utan att få i dig fruktos-glukos sirap?

 

 Analysera innehållsförteckningen i bearbetade livsmedel och försök att inte äta dem i en vecka.

 

 4) Organisera ett lokalt team för att informera om näringslära. Vad är detta?

Team som informerar om näringslära är oftast, aktiva i utvecklingsländer, De samverkar med lokalinnevånarna genom att informera dem om kost och sprida annan kunskap och dela med sig av goda exempel.

 

 • Läs om ett teams erfarenheter i Burkina Faso 
 • Vilka är de viktigaste egenskaperna hos ett team i ett afrikanskt land?
 • Vilket är deras viktigaste mål?
 • Hur får de människor involverade?
 • Skulle du kunna ordna ett sådant här team där du bor?
 • Vilken typ av insats skulle ett sådant här team kunna göra där du bor?
 • Finns det civila samhällsorganisationer (CSO), som behandlar frågan om näringsriktig mat i ditt område? Försök att intervjua dem och samla in information om de största problemen som påverkar ditt samhälle när det gäller ohälsosam kost.

 

Titta i "Verktygslådan" – där hittar du bra tips!

 

Links

 

 

Videos

 

Documents

Global Daily Calories Intake
Global_Daily_Calories_Intake_SV.pdf
Nutritional Cells in Burkina Faso
Nutritional_Cells_in_Burkina_Faso_SV.pdf

 

Learning Outcomes

 • Analysera effekterna av genomsnittligt dagligt kaloriintag på olika platser på jorden.
 • Känner till och kan främja principerna för näringsriktig kost.
 • Planera en veckomatsedel med hänsyn till näringsvärden.
 • Övervaka egen konsumtion av fruktos-glukossirap (high-fructose corn syrup).
 • Främja näringsriktig kost lokalt.

 

Knowledge acquired

Skills acquired

Competences acquired

 • Han/hon känner till de viktigaste kring undernäring.
 • Han/hon kan genomsnittligt dagligt kaloriintag på olika platser på jorden.
 • Han/hon känner till Matpyramiden och de viktigaste rörande näringsriktig kost.
 • Han/hon förstår betydelsen av fruktos-glukossirap (high-fructose corn syrup) och dess påverkan på hälsan.
 • Han/hon känner till vilka följder en näringsfattig kost kan få på lokalsamhället i stort.
 • Han/hon kan använda begreppen felnäring och undernäring.
 • Han/hon kan planera en sund och näringsriktig kosthållning.
 • Han/hon kan ordna aktiviteter kan för att vidta försöka komma till rätta med problemen.
 • Han/hon är medveten om att det finns civila samhällsorganisationer som arbetar med frågorna.
 • Han/hon kan förklara orsakerna till svält i världen, och ser inte stereotypt på problemet.
 • Han/hon kan redogöra för de viktigaste punkterna på ett kreativt sätt.
 • Han/hon tar del i ett aktivt medborgarskap och deltar i aktiviteter för att sprida kunskap om näringsriktig.
 • Han/hon kan knyta kontakter med lokala civilsamhällesorganisationer som arbetar med livsmedelsfrågor.
 • Han/hon kan samarbeta.
 • Han/hon kan dra kopplingar mellan globala problem och lokala lösningar.