web      question      spanner 

Vägen till demokrati och medborgarskap

 

Europeiska unionen är en demokratisk organisation. Alla länder som tillsammans utgör EU har demokratiskt valda regeringar. Alla medborgare i Europa lever antingen i en demokratisk republik eller i en demokratisk, konstitutionell monarki.


Så har det inte alltid varit!


Vi som bor i ett EU-land idag kanske tar demokrati och medborgarskap för givet. Det kanske vi inte borde göra. Många av de länder som är med i EU är unga demokratier. EU bildades genom Romfördraget 1958 och blev en union genom fördraget i Maastricht 1990. Under denna korta period - bara 32 år – har många av länderna i EU gått från att vara diktaturer till demokratier. Bland dem finns länderna i det forna kommunistiska östblocket och länder som Spanien, Portugal och Grekland som under perioder var diktaturer. Även etablerade demokratier i Västeuropa: som Frankrike, Storbritannien, Holland och Belgien gav upp sina icke-demokratiska styrda kolonier runt om i världen ungefär vid denna tidpunkt. EU har bidragit till politisk stabilisering och demokratisering både i Europa och runt om i världen.


Naturligtvis skedde förändringar mot mer demokrati runt om i världen kring den här tiden. En efter en, störtades diktaturer och kolonier blev självständiga. Förändringarna började på ”gräsrotsnivå” och växte tills målen var nådda. När yttrandefriheten är begränsad, uttrycker sig människor med hjälp av kultur: såsom sång, dans, teater och litteratur för att åstadkomma förändring. Det senaste exemplet på detta är " den arabiska våren", där sociala medier spelade en stor roll i utvecklingen mot demokrati.

Fall-of-the-Berlin-wall 400wide

  

I denna quest ska ni utforska de metoder som folk använt för att åstadkomma en demokratisk förändring. Efter ni läst om olika typer av revolution; våldsam, icke-våldsam eller pacifistisk, delar ni in er i grupper om tre eller fyra. Varje grupp är en revolutionskommitté. Använd rekommenderade webbplatser, följ processerna som beskriver hur man kan skapa propaganda för en revolution och bestäm er för hur ni, som grupp, vill propagera för er revolution.


Några frågor att tänka på:


Hur var livet för dig innan, under och efter revolutionen?


Stödde du orsakerna till revolutionen?


Vilka händelser under revolutionen deltog du i?


Var revolutionen en framgång?

Martin Luther King Jr 400

 

Revolution!

Besök Wikipedia-sidan Revolutions and Rebellions

Vad har årtalen och platserna nedan gemensamt?

1642 London, England
1775 Pennsylvania, USA
1789 Paris, France
1791 Port au Prince, Haiti
1830 Brussels, Belgium
1880 Transvaal, South Africa
1916 Dublin, Ireland
1918 St. Petersburg, Russia
1949 Beijing, China
1952 Nairobi, Kenya
1956 Havana, Cuba
1959 Sharpeville, South Africa
1975 Soweto, South Africa


Civilt motstånd och folkmakt

Under de senaste 40 åren har många, mestadels fredliga, "revolutioner" ägt rum i hela världen. Några har lett till endast små förändringar i samhället, medan några har störtat diktatorer och regimer och förändrat länder från diktaturer till demokratier. Många av dessa händelser har fått namn efter olika färger, material och saker av media. Besök Wikipedia-sidan Colour Revolution för att se en sammanställning av icke-våldsamma revolutioner döpta efter färg/material/sak. Dela in er i grupper och fördjupa er om tre av dessa händelser. Håll en kort presentation för resten av klassen. Försök att identifiera kulturhändelser som kan förknippas med de revolutioner ni presenterar.

The Revolutionerna 1989 är kända för att de ledde fram kommunismens fall i östra och centrala Europa. Händelserna började i Polen 1989 och fortsatte i Ungern, Östtyskland, Bulgarien, Tjeckoslovakien och Rumänien. Ett gemensamt drag för de flesta av dessa var användandet av civilt motstånd. På så sätt kunde folk visa sitt motstånd mot ett fortsatt enpartivälde och även skynda på förändringar. Bland de berömda händelserna som skedde under protesterna mot kommunismen var Berlinmurens fall, startskottet på Tysklands återförening 1990.

Fördjupa dig i tre exempel på civilt motstånd som nämns ovan berätta vad som hände

 1. Kan du identifiera några gemensamma teman? Vad motsatte de sig? Vad kämpade de för? Vilka strategier använde de?
 2. Försök särskilja fredliga och våldsamma former av motstånd
 3. Vad långsiktiga förändringar har dessa uppror lett till?
 4. Ledde de alla nödvändigtvis till förbättring?
 5. Vi brukar se demokrati som en politisk lösning på sociala missförhållanden. Hur hänger denna tanke ihop med dessa protester?
 6. Vilka är de viktigaste skillnaderna i arbetet för demokratiska förändringar inom de politiska systemen i de här exemplen?
 7. Försök hitta en bok, en sång, en teaterpjäs eller annat kulturellt uttryck som förknippas eller relaterar till valda händelser

 

Fredliga revolutioner

Kampen för kvinnlig rösträtt i början av 1900-talet, den indiska självständighetsrörelsen, Medborgarrättsrörelsen i USA, arbetarrörelsen på 1920- och 30-talet, Black Sash-rörelsen i Sydafrika och andra rörelser är exempel på civilt motstånd. De ägnade sig inte bara åt aktivism, de organiserade även människor och samlade miljontals av dem från alla samhällsklasser kring frågan. Tillsammans skapade dessa rörelser en mall för hur förändring kan åstadkommas på fredlig väg och hur rättigheter kan vinnas, rättvisa åstadkommas och förändringar ske även i under mycket svåra förhållanden.

Fördjupa dig i fredliga protester och ta reda på mer om följande rörelser:

 • Suffragetterna
 • Gandhi och Indiens självständighetsrörelse
 • Martin Luther King och Medborgarrättsrörelsen i USA
 • Black Sash-rörelsen i Sydafrika
 • Medborgarrättsmarscher på Nordirland på 1960-talet

 

Välj någon av ovanstående rörelser och håll en presentation för din klass.


Vem var huvudaktörerna?
Vad blev resultatet?
Vilka strategier använde de?
Kan du hitta protestsånger som förknippas med medborgarrättsrörelser?

 

Reklam för revolutioner!

Enskilda personer, grupper och organisations designar affischer, t-shirtar och knappar – de skriver sånger och gör hemsidor, filmer och annat material för att protestera mot diktaturer och stödja motståndet.

Thumb BADGES Thumb Stamps Thumb Anti-Apartheid-Demonstrations

 

Designa en knapp, poster, klistermärke eller flyer för att uttrycka någonting du känner starkt emot.


Skriv en raptext om något som du vill protestera mot.


Om du vill förändra någonting, vilka andra fredliga metoder kan du använda?

 

Resources

Links

List of revolutions and rebellions - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_revolutions_and_rebellions
Colour Revolution - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution 
Campaign! Make an Impact - British Library
http://www.bl.uk/campaign 
Revolutions of 1989 - Wikipeda
http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1989
Civil Resistance - Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_resistance
Civil Resistance Studies
https://civilresistancestudies.org/

Photos

Thumb Martin Luther King Jr Thumb Civil Rights Commemoration Coalisland Thumb USSR stamp M.Gandi 1969 Thumb Antiglobalist Demonstration Posters Thumb Suffragette-Emily-Wi

 

 

Learning outcomes

 • Jämföra komplexa orsaker till revolutioner
 • Beskriva de viktigaste händelserna i modern tid som orsakats av revolutioner
 • Ta reda på om länderna i EU och deras väg mot demokrati
 • Bli en aktiv och informerad (framtida) medborgare

 

Skills acquired

Competences acquired

Knowledge acquired

 • Använda olika källor för att hitta fakta om historiska händelser
 • tforska flera sätt att åstadkomma fredlig förändring i samhället
 • Skriva, skapa musik, designa posters, skriva upprop och så vidare

 

 • Utveckla förmågan att analysera en fråga ur olika synvinklar
 • Eleverna får en ökad medvetenhet om globala sammanhang och ömsesidiga beroendeförhållanden
 • UFörstå nödvändigheten av att tillämpa kunskaper och värderingar för att lösa verkliga problem

 

 • Stora revolutioner i världen
 • Viktiga händelser i världen från 1970 fram till nu
 • Utveckla en djupare förståelse för historiska, politiska, vetenskapliga, kulturella, socioekonomiska och inbördes kopplingar bakom revolutioner
 • Hitta fredliga metoder för att åstadkomma förändring
 • Ökade kunskaper om övergången mellan diktatur och demokrati i europeiska länder