web      question      spanner 

 • Hälsa

  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sägs att: "Envar har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för hälsa och välbefinnande för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. " Detta ideal är långt från verkligheten i många delar av världen och det finns mycket att göra i Glo-cal aktivister!
 • Hälsa

  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sägs att: "Envar har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för hälsa och välbefinnande för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. " Detta ideal är långt från verkligheten i många delar av världen och det finns mycket att göra i Glo-cal aktivister!
 • Hälsa

  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna sägs att: "Envar har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för hälsa och välbefinnande för sig själv och sin familj, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner, vidare rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. " Detta ideal är långt från verkligheten i många delar av världen och det finns mycket att göra i Glo-cal aktivister!
 • 1
 • 2
 • 3

Välj din Eduglocal Quest...

 • All
 • English,
 • Español
 • Health,
 • Italiano
 • Română