web      question      spanner 

 • Sanatate

  Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că: "Orice persoană are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare, precum și dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. " Acest ideal este departe de realitate, în multe părți ale lumii și acolo este mult de făcut de către activiștii Glo-cal!
 • Sanatate

  Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că: "Orice persoană are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare, precum și dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. " Acest ideal este departe de realitate, în multe părți ale lumii și acolo este mult de făcut de către activiștii Glo-cal!
 • Sanatate

  Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede că: "Orice persoană are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare, precum și dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința sa. " Acest ideal este departe de realitate, în multe părți ale lumii și acolo este mult de făcut de către activiștii Glo-cal!
 • 1
 • 2
 • 3

Alege-ti Quest-ul Eduglocal...

 • All
 • English,
 • Español
 • Health,
 • Italiano
 • Română